Dienstverlening

Wij staan tijdens de recentelijk aangekondigde lockdown onverminderd tot uw dienst. De gebruikelijke openingsuren, staalophalingen en doorlooptijden blijven verzekerd.

COVID-19 bij huisdieren

Tot op heden is er geen weet van respiratoire infecties bij huisdieren veroorzaakt door het Corona/COVID-19 virus.

Huisdieren worden niet geacht een voorname rol te spelen in de overdracht van het virus naar mensen of naar andere dieren.

In Hong Kong testte een hond van een familie besmette eigenaars zwak positief voor het nieuwe virus en bleef dit ook ondanks quarantaine. Een andere hond van dezelfde familie bleef negatief.

Ondanks dit ene en vooralsnog enige voorval is het niet aan de orde huisdieren routinematig te screenen op COVID-19. Uit voorzorg wordt contact met huisdieren van besmette personen best beperkt (net zoals elk object wat in contact kwam met een geïnfecteerde persoon).

De situatie en wetenschap evolueren echter snel. Mochten er op dit vlak gewijzigde inzichten komen, zullen wij niet nalaten hier tijdig over te berichten.

Aanbevolen maatregelen

  • regelmatig handen wassen
  • aangezicht niet aanraken
  • niezen of hoesten in de elleboogholte
  • vermijden van direct contact met zieke personen
  • vermijden van dichtbevolkte plaatsen of bijeenkomsten

Links