Net zoals bij kleine huisdieren kunnen teken ook ziekten overdragen op paarden. De meeste tekenbeten komen voor in het voorjaar en de zomer en vooral in streekgebonden  (bosrijke) gebieden in België. De teek dient in principe 24u vastgebeten te zitten op het paard. De belangrijkste overgedragen ziekten hierbij zijn de ziekte van Lyme (Borrelia), Anaplasmose en Piroplasmose (Babesia).

Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Deze wordt overgedragen door de teek Ixodus ricinus. De klachten zijn eerder vaag zoals koorts, chronisch gewichtsverlies, wisselend mank, spierpijn, sloom, maanblindheid,…

De diagnose is moeilijk te stellen. Sommige geïnfecteerde paarden tonen geen klinische symptomen of pas na 6 weken terwijl de vage klachten uiting kunnen zijn van verschillende andere aandoeningen.

Er kan een PCR worden uitgevoerd van een stukje weefsel nabij de tekenbeet, gewrichtsvocht of bloed. Tevens kan een Western blot uitgevoerd worden. Hierbij worden OspA (vaccinatie), Osp C (actieve infectie) en p100 of Osp F (oud contact) antilichamen getest. Het is echter niet omdat de Osp F positief is dat het dier effectief ziek is. En tot slot kan met gepaarde sera gewerkt worden . Hierbij worden 2 serumstalen met 14 dagen tussentijd genomen worden. Wanneer een significante stijging wordt gezien, wijst dit in de richting van een acute infectie.

De behandeling van Lyme bestaat uit de toediening van oxytetracycline iv of doxycycline po gedurende een lange periode.

Anaplasma

Anaplasma wordt veroorzaakt door de bacterie Anaplasma phagocytophilum of het vroegere Erlichia equi. Deze wordt overgedragen door zowel Ixodus  als dermacentor teek. De bacterie bevindt zich in de witte bloedcellen van het paard. De klinische symptomen zijn hoge koorts, anorexie, sloom, oedeem van de benen, spierpijn en ataxie. Deze komen pas tot uiting 1 tot 3 weken na infectie.

De diagnose kan gesteld worden aan de hand van een bloeduitstrijkje waarbij de bacterie in de witte bloedcellen kan worden gedetecteerd, PCR en serologie.

De aandoening is zelflimiterend. Bij erge gevallen kan behandeld worden met oxytetracycline iv, gevolgd door doxycycline po.

Piroplasmose

Piroplasmo wordt veroorzaakt door de parasiet Babesia caballi  en/of Theileria equi. De parasiet bevindt zich in de rode bloedcellen van het paard. De ziekte verloopt vaak symptoomloos. In acute gevallen wordt hoge koorts, anemie, icterus, hemoglobinurie of lichte koliek gezien. In de chronische gevallen zien we eerder chronisch vermageren, anorexie en slecht presteren.

De diagnose kan gesteld worden aan de hand van een bloeduitstrijkje, PCR en serologie.

De behandeling bestaat uit Imidocarb. Dit product geeft vaak nevenverschijnselen.