De wormen die jouw paard draagt leggen eitjes die meekomen met de mest. In het mestonderzoek van Zoolyx worden in het meststaal van jouw paard deze wormeitjes geteld. Wormen zijn immers pas schadelijk vanaf een bepaalde hoeveelheid. Het aantal wormeitjes is een aanwijzing voor het aantal wormen dat jouw paard draagt. Dit wordt weergeven in een EPG-waarde en een LPG-waarde.

Individueel dier

EPG staat voor Eitjes Per Gram mest. Bij een EPG kleiner dan 200 wormeitjes per gram mest hoef je jouw paard niet te ontwormen.

Bij een EPG tussen de 200 en 500 kan het nodig zijn het paard te ontwormen als het zich op een hoog-risicoweide bevindt.

Vanaf een EPG groter dan 500 wormeitjes per gram mest zal je jouw paard moeten ontwormen, hoog-risicoweide of niet.

LPG staat voor Larven Per Gram mest. Vanaf er één wormlarve in het meststaal wordt gevonden, is het absoluut nodig het paard te ontwormen.

Mengstaal

Wanneer er meerdere paarden op de wei staan en je wil een algemeen beeld krijgen over de infectiedruk van alle paarden op dezelfde weide kan je een mengstaal nemen. Je verzamelt dan wat mest van alle paarden op die weide en stuurt dat op als 1 staal. Bij een mengstaal raden we aan jouw paarden te ontwormen vanaf een EPG van 200 wormeitjes per gram mest.