Het geslacht op het certificaat wordt bepaald door de AMELOGENIN merker.

Geslacht Letternotatie Getalnotatie
Mannelijk X/Y of Y/X 182/217
Vrouwelijk X/X 217/217

Er word geen rekening gehouden met het geslacht dat doorgegeven werd bij de aanvraag. Het DNA aanwezig in de tube enerzijds en het chipnummer (of andere identificatie) op dezelfde tube anderzijds zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer het afwijkt van het echte geslacht kan er zich tijdens staalname of staalontvangst een staalverwisseling voorgedaan.

En nu?

Eerst kijken we de ruwe analysegegevens opnieuw na om na te gaan of het piekenpatroon niet verkeerd werd geïnterpreteerd. Indien het geval wordt dit uiteraard zonder meerkosten rechtgezet.

In geval van verwisseling is niet alleen het geslacht verkeerd maar het ganse profiel. Het verkeerde dier werd immers aan de verkeerde tube gekoppeld. Wij kijken de identificatie van de originele tubes na en de stalen worden opnieuw geanalyseerd. Er zijn dan twee mogelijkheden.

    1. Uit de heranalyse komt een ander profiel (en geslacht). De vergissing heeft zich voorgedaan bij staalontvangst. De fout wordt rechtgezet zonder meerkosten.
    2. Uit de heranalyse komt hetzelfde profiel (en dus geslacht). De vergissing heeft zich bij staalname voorgedaan. De fout kan niet rechtgezet worden zonder een nieuwe staalname op eigen kosten.