Wat betreft beïnvloeding door medicamenteuze (anti-jeuk) behandelingen moet een onderscheid gemaakt worden tussen intradermale allergietesten (IDAT) en serologische allergietesten (SAT).

Dat een allergische huidreactie, i.e. erytheem en jeuk, onderdrukt wordt door de huidige beschikbare medicatie is logischerwijze te verwachten, zeker wanneer het mechanisme erachter rechtstreeks wordt geblokkeerd. Theoretisch is er daarentegen weinig grond om aan te nemen dat IgE-antistoffen op relatief korte termijn uit het bloed verdwijnen of de productie ervan stilvalt onder invloed van deze producten aangezien geen van allen rechtstreeks op IgE ingrijpen.

Dit is ook wat tot hiertoe alle studies rond dit onderwerp hebben aangetoond, mits de kanttekening dat het er slechts een handvol zijn, beperkt in omvang en sommige interacties helemaal nog niet onderzocht werden. Langs de andere kant is de consensus binnen de humane geneeskunde met een uitgebreidere body of knowledge dezelfde: IDAT wordt vaak beïnvloed, SAT niet of veel minder.

Intradermale allergietesten

Product Optimale onthoudperiode (dagen)1 Minimale onthoudperiode (dagen)2
Antihistaminica (oraal) 7 2
Glucocorticoïden (kortwerkend oraal) 14 Onbekend
Glucocorticoïden (langwerkend injecteerbaar) Onbekend 28
Glucocorticoïden (topisch) 14 0
Ciclosporine (oraal) 0 0
Tacrolimus (topisch) 0 0
Pentoxifylline (oraal) 0 0
Ketoconazole (oraal) 0 0
Essentiële vetzuren (oraal) 0 0

Acepromazine en morfinederivaten worden afgeraden vanwege hun histaminevrijstellend effect. Ook progestagenen, ß2-adrenerge agonisten, bronchodilatoren en tricyclische antidepressiva worden genoemd in de lijst met te vermijden middelen tijdens IDT maar berust op extrapolatie uit de humane geneeskunde of op theoretische gronden en werd niet bij honden onderzocht.

Serologische allergietesten

Product Optimale onthoudperiode (dagen)1 Minimale onthoudperiode (dagen)2
Antihistaminica (oraal) Onbekend 0
Glucocorticoïden (kortwerkend oraal) 0 0
Glucocorticoïden (langwerkend injecteerbaar) <28 Onbekend
Glucocorticoïden (topisch) Onbekend 0
Ciclosporine (oraal) 0 0

1 Periode waarbinnen geen interferentie van het product op de testresultaten kon aangetoond worden via studie of verwacht wordt op basis van het werkingsmechanisme.

Kortere periode waarbinnen ten hoogste een klein inhibitorisch effect verwacht wordt zonder de interpretatie van de testresultaten te beInvloeden.

Conclusie SAT

Interferentie van medicatie op serum allergietesten (SAT) kon tot hiertoe door de enkele uitgevoerde studies niet aangetoond worden. Bovenstaande tabel toont voor enkele belangrijke productfamilies aanbevolen wachttijden. Niet elke mogelijke productvariant, dosisschema en therapieduur werden evenwel onderzocht. Met name bij glucocorticoïden is het aan de clinicus om te oordelen in functie van potentie, duur en dosis of met SAT beter gewacht wordt of niet.

Referenties

Sorry, geen publicaties gevonden met die criteria.