Zoolyx is één van de deelnemers dit jaar aan het milieucharter in samenwerking met Voka en de stad Aalst.

Wij verbinden er ons onder meer toe onze ecologische voetafdruk een flink stuk te verkleinen, vooral door minder kilometers te rijden voor onze ophalingen.

Daarnaast blijven we ook met de routeoptimalisatie bezig. In die context is het handig als je ons zo snel mogelijk verwittigt voor een eventuele volgende ophaling.

Plastic

Om de plastic afvalberg te helpen verkleinen hergebruiken we de zakjes zoveel mogelijk. Gebruik deze dan ook enkel voor onze staaltjes aub!

Ophalingen

Om onze service optimaal te houden, blijven we twee keer per dag langskomen indien nodig, maar vragen we jullie wel om zo veel als mogelijk stalen te groeperen om onnodige ophalingen te vermijden.

Mogen we vragen om de avondronde enkel te gebruiken voor dringende stalen? ’s Avonds voeren we enkel bloedanalyses uit, dus andere stalen zoals voor bacteriologie, genetica, anatomopathologie, zijn even snel gekend als je ze de dag nadien laat ophalen.

Voor die praktijken waar we vast passeren vragen we ook of we dagelijks mogen bellen of er effectief stalen zijn.