Wormen schaden de gezondheid enorm

Wormen in het spijsverteringsstelsel kunnen zorgen voor koliek en diarree, met een verminderde eetlust en vermageren tot gevolg. Bij veulens kan dit leiden tot groeiachterstand of uitdroging. In extreme gevallen kunnen veulens zelfs overlijden.

Gelukkig kan je jouw paard snel afhelpen van deze wormen met ontwormingsmiddelen. Daarom ontwormen veel paardeneigenaars hun dieren 3 tot 4 keer per jaar, preventief. Ook jij herkent je hier misschien wel in.

Maar, let op, want preventief ontwormen heeft ook nadelen.

Waarom preventief ontwormen schadelijk is

Zwakke doelgerichtheid

Je weet niet tegen welke wormen je jouw paard moet ontwormen. De kans dat je niet tegen de juiste wormen ontwormt, is groot. waardoor na de wormkuur toch nog wormen in het spijsverteringsstelsel van jouw paard achterblijven.

Resistentie

Je mag er van uitgaan dat een paard altijd een bepaald aantal wormen in zich heeft. Een klein aantal is niet schadelijk. Als je jouw paard dan toch preventief ontwormt, geraken die wormen gewend aan het wormmiddel en worden ze immuun. Die keer dat het dan wel nodig is om jouw paard te ontwormen dreigt het middel niet meer te werken.

Milieubelastend

Ontwormingsmiddelen komen via de mest op de wei terecht en kunnen zo terug in de voedselkring terecht komen. Ze zorgen daarnaast ook voor een rechtstreekse achteruitgang van de bodemkwaliteit van de weide. Ze doden immers ook nuttige bodemorganismen.

Achteruitgang eigen weerstand

Als je preventief ontwormt, nemen die wormmiddelen de taak van het immuunsysteem van jouw paard over. Zo gaat de eigen weerstand van jouw paard achteruit.

Beter voorkomen dan genezen

3 tips om de schadelijke gevolgen van worminfecties op jouw paard te verkleinen

Laat op regelmatige basis een mestonderzoek uitvoeren

Bij een mestonderzoek wordt in de mest van jouw paard gezocht naar sporen van mogelijke wormen en hoeveel. Als resultaat wordt jou dan meegedeeld of er moet ontwormd worden en tegen welke wormen precies je jouw paard een ontwormingsmiddel moet geven.

Zorg voor een goede stalhygiëne

Mest liefst 2 keer per week de stal uit en veeg daarbij al het propere stro naar de zijkant. Laat de stalbodem drogen voor je alles weer bedekt met proper stro, want wormen, eitjes en larven kunnen slecht tegen droogte. Ververs daarnaast de waterbak in de wei minstens 1 keer in de week, zodat deze zeker geen broeihaard van bacteriën wordt.

Hanteer een optimaal weidemanagement

Eigenaars van meerdere paarden hebben er baat bij een optimaal weidemanagement te hanteren om worminfecties te verhinderen. Zo kan je, om te voorkomen dat een hele wei besmet wordt met wormen, jouw paarden omweiden naar nieuwe, schone percelen. Ideaal is het om die weides afwisselend te laten begrazen door een andere diersoort, zoals koeien of schapen. Als je niet de mogelijkheid hebt andere dieren op de weide te laten grazen, helpt het ook om de wei te maaien.

Om te voorkomen dat er wormeitjes op de (gemaaide) schone wei terecht komen, laat zeker een mestonderzoek uitvoeren vóór het omweiden. Zo kan er, indien nodig, eerst ontwormd worden.