Indien geen bevredigend resultaat werd bekomen met de standaarddosis heeft dit geen zin. Stel de diagnose in vraag (zie ICADA-protocol).

Dosisverhoging en/of verkorten van het behandelingsinterval is te overwegen bij patiënten die aanvankelijk goed reageerden maar hervallen. Weet wel dat herval ook te wijten kan zijn aan een gewijzigd allergieprofiel wat enkel aan het licht zal komen na een hernieuwde allergietest.