Als je bedoelt: “Kan je de testen gebruiken als screening naar het bestaan van atopie bij een willekeurige hond met jeuk?”. Dan is het antwoord: “Neen!” Je dient eerst het ICADA diagnoseprotocol te doorlopen alvorens over te gaan tot specifieke allergietesten.

Bedoel je: “Kan je de testen gebruiken voor de bevestiging van atopie nadat het ICADA diagnoseprotocol een sterk vermoeden voor atopie heeft aangetoond. Dan is het antwoord: “Ja“.