Indien een ouderdier overleden is zonder dat eerder een ISAG compatibel DNAprofiel werd opgesteld, zijn er twee mogelijkheden.

Er is nog monstermateriaal beschikbaar.

Het DNAprofiel kan opgesteld worden aan de hand van (diepvries)sperma of een weefselbiopt.

Borstels, speeltjes, halsbanden en andere attributen waarmee het overleden dier intiem mee in contact is geweest, evenals gestold bloed of urine KUNNEN NIET. De analysemethode is geoptimaliseerd voor zuivere monstertypes. Gecontamineerde (onzuiver) monsters vergen forensische onderzoekstechnieken die vele malen duurder zijn zonder enige garantie op resultaat.

Er is geen monstermateriaal beschikbaar.

Indien het lichaam (of sperma) niet meer beschikbaar is kan het profiel gereconstrueerd worden aan de hand van

  • het profiel van BEIDE ouders van het overleden dier
  • plus een nest waarvan het overleden dier ouder wordt geacht te zijn

Een gereconstrueerd profiel is niet altijd volledig en bevat een aantal onzekerheden. Hoe meer afstammelingen (pups) in de reconstructie betrokken worden, hoe correcter en hoe groter de zekerheid van afstamming.