Omwille van privacy en deontologie worden analyserapporten enkel bezorgd aan:

  1. de aanvragende dierenarts of inzender van de monsters
  2. de eigenaar van het dier op het moment van de aanvraag
  3. eventuele cc emailadressen op het moment van de aanvraag

Een derde niet betrokken bij de oorspronkelijke aanvraag kan  geen resultaat rechtstreeks bij ons opvragen, wel via de oorspronkelijke dierenarts of eigenaar.

Wij behouden ons het recht voor om voorafgaandelijk betaling van de uitgevoerde of uit te voeren analyses te vragen.