Pigeon Rotavirus

In 2016 werd Australië opgeschrikt door grote verliezen onder reis- en sierduiven. Aangetaste dieren vertoonden kortstondige symptomen van diarree en braken om vervolgens binnen de 24u te sterven. Andere dieren werden dood aangetroffen zonder voorafgaande symptomen. Tot 45% van de aangetaste duiven stierven. Onderzoek kon geen etiologisch agens aantonen tot via elektronenmicroscopie een nieuw virus aangetroffen werd. In 2017 werd eenzelfde verhaal gerapporteerd vanuit Duitsland met sterfte tot 38%. In 2018 herhaalde het fenomeen zich in Duitsland en België. Anno 2019 werden al enkele uitbraken in België vastgesteld.

Het pigeon rotavirus is een RNA virus dat onder de groep 1 rotavirussen valt en is het eerste beschreven rotavirus dat naast gastro-intestinale ook systemische klachten kan veroorzaken. Het wordt momenteel geacht een zeer belangrijke component binnen het ‘jonge duivenziekte syndroom’ te zijn. Het virus heeft na opname een eerste vermeerdering ter hoogte van de darm. Vervolgens verspreidt het zich onder andere naar de lever waar het necrose van hepatocyten induceert. Voornamelijk jonge duiven zijn gevoelig en vertonen symptomen die lijken op een adenovirusinfectie: braken, diarree, anorexie en kropstase. Tot 50% van de aangetaste dieren kan sterven. Acute sterfte werd eveneens gezien. Bij een chronisch verloop vermageren de dieren en kunnen secundaire bacteriële infecties (E. coli, Streptococcus, Enterococcus) gevonden worden.

Rotavirussen kunnen lang in de omgeving overleven, voornamelijk in braaksel en water. Het virus kan overgedragen worden tijdens contact hiermee. De rol van verwilderde duiven in de virusoverdracht is nog niet bekend. Transport en verzamelingen worden als risicofactoren gesuggereerd. Klinisch herstelde duiven kunnen langere tijd virus uitscheiden en vormen dus een risico.

Er bestaat momenteel geen specifieke behandeling. Er kan enkel ondersteunend opgetreden worden. Tot op heden is in België geen geregistreerd vaccin voorhanden. Preventie door middel van management aanpassingen en screening is bijgevolg noodzakelijk.

Zoolyx biedt een rt-PCR aan die in staat is het virus op te sporen in faeces of aangetaste organen. Cloacale swabs zijn eveneens geschikt, ideaal om klinisch gezonde dieren te screenen op de aanwezigheid van het virus.

Praktisch

Zoolyx biedt een rt-PCR aan die in staat is het virus op te sporen in faeces of aangetaste organen. Cloacale swabs zijn eveneens geschikt, ideaal om klinisch gezonde dieren te screenen op de aanwezigheid van het virus.

  • Staalname:
    Faeces of aangetaste organen (darm, lever, hart), Cloacale swabs
  • Doorlooptijd:
    1 dag
  • Prijs:
    €29.70