Het pathologie laboratorium:

De afdeling pathologie van Zoolyx is gespecialiseerd in pathologische diagnostiek waaronder postmortem onderzoek (lijkschouwing) en chirurgische biopsie evaluatie speciaal op maat aangepast voor dieren.

We beschikken over een breed gamma aan histochemische, immunohistochemische en moleculaire technieken (in situ hybridisatie en PCR) om dierenartsen en dierenarts specialisten een zo nauwkeurig mogelijke diagnose en prognose te geven.

Chirurgische biopsie service:

Chirurgische Pathologie is de discipline van het microscopisch en/of met het blote oog onderzoeken van weefsels om kenmerken van ziekte te onderscheiden. Na macroscopische evaluatie wordt van het letsel histologische coupes gemaakt. De patholoog onderzoekt deze waarna een diagnose wordt gesteld. Het pathologie laboratorium kan de weefsels daarna onderwerpen aan verdere analyses (histochemie, immunohistochemie en in situ hybridisatie) om het ziekteproces verder te helpen definiëren.

Histochemische kleuringen (HC)

Histochemische kleuringen (HC) combineren de technieken van biochemie en histologie om de chemische samenstelling van cellen en weefsels beter te visualiseren (waar bijvoorbeeld spiervezels of bindweefsel worden benadrukt) of om infectieuze agentia (bacteriën, schimmels, parasieten) op een snelle en eenvoudige manier te determineren.

Giemsa kleuring

Immunohistochemie (IHC)

Immunohistochemie (IHC) is een diagnostisch hulpmiddel gebaseerd op de detectie van antigenen/eiwitten en wordt voornamelijk gebruikt voor de identificatie van specifieke infectieuze organismen, diagnose van tumorentiteiten en prognostische evaluatie van tumoren. IHC heeft bewezen een zeer specifieke en gevoelige diagnostische methode te zijn en is vooral voordelig als diagnostisch hulpmiddel voor kanker- en infectieziekten.

Gespecialiseerde panels:

Naast routine matig gebruik in de chirurgische bioptie diagnostiek worden ook specifieke panels aangeboden:

  • Mastcel panel voor prognose van mastcel tumoren
  • Melanoma panel voor diagnose en prognose van melanoma
  • Lymfoma panel
  • Individuele prognostische panels voor tumoren

Mastcel panel:

De prognose van cutane mastceltumoren (MCT’s) bij honden begint met classificatie op basis van de meest recente publicatie van de Oncology-Pathology Working Group (Berlato et al., 2021) waarbij ze worden ingedeeld op basis van de twee meest gekende en algemeen erkende gradatieschema’s (Patnaik/Kiupel) in vier groepen:

  • Graad I/lage graad (Patnaik/Kiupel)
  • Graad II/lage graad (Patnaik/Kiupel)
  • Graad II/hoge graad (Patnaik/Kiupel)
  • Graad III/hoge graad (Patnaik/Kiupel)

Dit gradatie systeem heeft een hoge voorspellende waarde maar is niet 100% sluitend. Sommige tumoren tonen onverwachte of opvallend tegenstrijdige kenmerken wat de classificatie kan bemoeilijken.

Om aan deze euvels tegemoet te komen bestaan er bijkomende immunohistochemische (IHC) testen die aanvullende prognostische informatie kunnen verschaffen en helpen bij het bepalen van behandelstrategieën. De bijkomende testen worden aangeboden als een mastcel panel.

Het panel omvat analyse van Ki-67 en c-Kit expressie. Immunolabeling voor Ki-67 bepaalt het aantal prolifererende cellen.

Ki67 proliferatie merker duidt de prolifererende cellen aan (kernkleuring), wat een weerspiegeling is van de groeisnelheid van de tumor

C-Kit expressie is een differentiatie merker waarbij afwijkende KIT-expressiepatronen, gekenmerkt door verhoogde intracytoplasmatische labeling en verlies van membraan geassocieerde labeling, worden in verband gebracht met verminderde overlevingstijd.

Referenties: Berlato D. et al. (2021). Vet Pathol. 58(5):858-863. ; Patnaik et al. Vet Pathol. 1984; 21(5):469-74 en Kiupel M. et al. 2011,Vet pathol 48(1),147-155):

Het panel wordt vervolledigd met de mitotic count (MC) gebaseerd op het aantal mitosen aanwezig per 2.37mm². Dit is een onafhankelijke prognostische factor voor cutane mastcel tumoren gebaseerd op de publicatie van Romansik EM. et al. (2007) (Vet pathol. 44(3):335- 341).

MCT celproliferatie-analyse (ki67 en MC) en c-KIT expressie (differentiatie analyse) resultaten zijn allemaal gekoppeld aan MCT-geassocieerde overleving en kans op metastasen. Hoewel elke test onafhankelijk kan worden uitgevoerd, bieden prognoses die zijn ontwikkeld op basis van de interpretatie van alle tests de hoogste mate van zekerheid.

Melanoma panel:

Melan A positieve aankleuring melanoma

Definitieve diagnose van amelanotische melanocytaire tumoren is vaak moeilijk gezien hun sterke gelijkenis met andere slecht gedifferentieerde kwaadaardige neoplasieën zoals carcinomen, rondcel tumoren en andere sarcoma’s. Immunohistochemische typering is vaak een noodzaak en wordt standaard uitgevoerd. Hiervoor beschikt Zoolyx over een breed panel aan melanoma merkers.

De belangrijkste en minst subjectieve prognostische factor is mitotische activiteit (mitotic count, aantal mitosen per 2.37mm²). Ook deze kan problematisch zijn bij tumoren die veel pigment bevatten of balanceren op de rand van goedaardig naar kwaadaardig. In dit geval kan bijkomend immunohistochemisch de proliferatieve activiteit bepaald worden aan de hand van ki67.

Voor therapeutische en prognostische doeleinden kan de aanwezigheid van c-Kit beoordeeld worden gezien in een groot deel van de melanoma’s c-Kit tot expressie komt. De intensiteit van expressie bleek in enkele publicaties omgekeerd evenredig met de prognose. Verder kan het helpen bij eventueel overweging van therapeutisch gebruik van thyrosinekinase remmers.

Lymfoma panel:

Fenotypering (B of T cel type bepaling) is de belangrijkste prognostische factor die tot nu toe is geïdentificeerd voor lymfoma’s. Weten of een lymfoom van B-cel of T-cel oorsprong is, is belangrijk voor prognose en behandeling. T-cellymfomen hebben over het algemeen een slechtere prognose dan B-celtumoren. Echter elke vorm heeft agressieve en minder agressieve subtypen. Alhoewel nog veel onderzoek noodzakelijk is kunnen momenteel reeds meerdere subtypen bepaald worden door middel van histopathologisch onderzoek in combinatie met immunohistochemische typering. Verschillende vormen van lymfoom hebben dramatisch verschillende uitkomsten, en subtypering kan helpen bij het nemen van beslissingen over de behandeling. Tenslotte is de celproliferatiestatus (aantal mitosen per 0.237mm²) eveneens een gekende factor die bepalend is voor het verloop van het lymfoma.

Een lymfomapanel bevat histopathologisch onderzoek met subtypering en bepalen van mitotische activiteit en immunohistochemische B/T cel bepaling. Bij twijfel over reactief vs. tumoraal lymfoïed weefsel kan bijkomend een PARR test de oplossing bieden. De finale diagnose is in dergelijke gevallen altijd gebaseerd op de gecombineerde interpretatie van morfologie, immunofenotypering en PCR-tests voor T- en/of B-lymfocyten clonaliteit.

PARR Test:

PARR testen zijn PCR testen die clonale en niet clonale lymfocytaire proliferaties kunnen onderscheiden. PCR amplificatie van de hypervariabele regio van het B of T receptor gen geeft een idee over de aanwezige lymfocytaire populatie. Normale populaties zijn polyclonaal en tonen sterke variatie in lengte van het PCR product terwijl bij clonale populaties alle segmenten identiek zijn en 1 hoge piek geven bij analyse van de PCR producten. PARR testen kunnen uitgevoerd worden op cytologische preparaten en formol gefixeerde weefsels.

Individuele prognostische immunohistochemische panels

Deze zijn vooral gericht op therapeutische doeleinden, COX-2 is hierbij de belangrijkste en meest gekende merker.

COX-2 toename speelt rol in vorming van tumoren. Vooral in urotheliale carcinoma (overgangscel carcinoma), prostraat carcinoma, squameus cel carcinoma en melkkliercarcinoma bij de hond is er vaak overexpressie. Expressie van COX-2 kan helpen bij eventueel overweging van therapeutisch gebruik van COX-2 remmers.

Vragen over Zoolyx?