Het antwoord is opnieuw genuanceerd.

Het heeft geen zin om allergietesten te herhalen om tot een diagnose te komen. Om de diagnose te stellen dient eerst het ICADA diagnoseprotocol punctueel gevolgd te worden. Hieruit volgt dan of allergietesten (en eventuele immuuntherapie) überhaupt zinvol zijn of niet.

Stel eerst de diagnose in vraag vooraleer opnieuw allergietesten uit te voeren.

Herhaling om het succes van immuuntherapie te evalueren is niet nodig. Hoewel IgE-antistoffen vrij snel uit circulatie verdwijnen doen de plasmacellen verantwoordelijk voor de productie ervan dat veel minder en de B-(geheugen)cellen die differentiëren tot plasmacellen al helemaal niet.

De beoordeling van het therapiesucces gebeurt klinisch: vermindering van jeuk.

Langs de andere kant is de allergiestatus geen statisch gegeven. Atopie gaat zelden of nooit volledig weg maar kan in de tijd wel van profiel wijzigen. In het geval een patiënt aanvankelijk goed reageerde op immuuntherapie en plots niet meer kan een herhaling van de test zinvol zijn om te kijken of er reacties bijgekomen of in intensiteit versterkt zijn.

Herval gedurende eerdere succesvolle immuuntherapie kan een reden zijn voor herhaling van de test.