2 weken, indien een geldig ISAG profiel beschikbaar is van beide ouderdieren en de afstammingscriteria voor alle pups voldaan zijn. De resultaten worden onmiddellijk en automatisch verzonden naar KMSH. U kan stambomen en DNA-profielen downloaden via het KMSH-portaal.

De procedure kan langer in beslag nemen wanneer

  • een profiel ontbreekt van één of beide ouders;
    actie: u krijgt een email met het verzoek een geldig ISAG profiel in te zenden.
  • één of meerdere pups niet kwalificeren voor één of beide ouders;
    actie: uw KMSH dossierbeheerder zal contact met u opnemen en verzoeken alternatieve ouderdieren op te geven of het profiel van de opgegeven ouder(s) te laten herbevestigen.
  • het monster van één of meerdere dieren ontoereikend blijkt;
    actie: u krijgt een nieuwe afnamekit toegestuurd met het verzoek een nieuw monster te nemen van de betreffende dieren. Indien ook het nieuwe monster ontoereikend blijkt zal verzocht worden een EDTA bloedstaal af te nemen. Hiervoor wordt geen kit verstuurd; alle benodigdheden behoren tot de standaarduitrusting van uw dierenarts.