Minimaal 1 jaar.

Bij een bevredigend resultaat, is het aanbevolen de therapie minimaal 3 jaar voort te zetten.