Dat is per patiënt anders maar de meeste verbeteren binnen de tijdsspanne van enkele maanden. Het maximale resultaat wordt doorgaans na 12 maanden bereikt.