Het rotavirus is wereldwijd één van de voornaamste oorzaken van diarree bij veulens. Het RNAvirus heeft geen enveloppe waardoor het zeer resistent is in de omgeving.

De besmetting gebeurt via direct contact met mens of dier of indirect via faeces. De incubatieperiode bedraagt 1-4 dagen. Vooral jonge veulens (<14d) zijn het ergst aangetast maar ook oudere veulens (tot 5m) kunnen symptomen vertonen.

Na besmetting worden de epitheelcellen van de dundarmvilli van zowel duodenum, jejunum als ileum aangetast. Er ontstaat malabsorptie en diarree. Een grote hoeveelheid virus wordt via de mest uitgescheiden waardoor de infectie zeer besmettelijk is.

De voornaamste klachten zijn sufheid, minder drinken bij de merrie en groengrijze tot gele waterige diarree. Koorts wordt niet altijd gezien. Uiteindelijk kan zelfs sterfte optreden door dehydratatie en verstoring van de electrolytenbalans.

De diagnose werd tot op heden gesteld aan de hand van een antigeen detectietest. De sensitiviteit is echter lager dan een PCR test.

Zoolyx heeft een equine rotavirus PCR test ontwikkeld. Hierbij wordt het RNA van het virus rechtstreeks aangetoond in een vers meststaal. Het resultaat is na 1 werkdag gekend.

Zoolyx biedt nu deze PCR test aan