Bij een bevredigend resultaat is herhaling van de test niet nodig.

Indien geen goed resultaat, stel dan eerst de diagnose in vraag (zie ICADA-protocol).

In het geval de patiënt hervalt na een eerdere goede respons kan herhaling zinvol zijn. Zie ook “Heeft het zin om allergietesten te herhalen?”.